Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2022
Vaizdas
  Pasiruošimas Kalėdoms Kalėdos – gražiausia metų šventė, kuriai ruoštis pradedame jau gruodžio pradžioje.  Šios šventės laukimas toks pat svarbus, kaip ir pati šventė. Tai tikrai nuostabus laikas, kuris turėtų būti skirtas šventiniam džiugesiui, buvimui kartu ir bendravimui. Su pailgintos dienos grupės mokinukais  darėme Kalėdinius atvirukus, gaminome eglutės žaisliukus, puošėme savo  grupių  aplinkas     Kalėdų laukimo šventė – paliko daug šiltų įspūdžių. Mokiniai edukaciniuose užsiėmimuose įgijo   naujų  ir naudingų patirčių.
Vaizdas
Tolerancijos  diena Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos miestas. Pailgintos dienos grupės  mokiniai  piešė piešinius, darė koliažus, kūrė maketus tolerancijos miesto tema. Miestą, apie kurį svajoja, kuriame norėtų gyventi. Lapkričio 16-ąją, po  pamokų , vyko tolerancijos miesto atidarymas, kalbėtasi, kas yra tolerancija, išreikšta viltis, kad tolerantiški būsime ne vieną dieną, bet visus metus.  
 Pailgintos mokymosi dienos grupė                       darbo laikas  pirmadienį - penktadienį   12.30  -  16.30 
Vaizdas
                                                       Velykų  belaukiant.      Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią šventę -   Velykas. Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos suteikė balandžio 14 d. organizuota   Velykinė popietė. Suvaidinome pasaką " Zuikis Puikis".   Šokome,   trypėme linksmai!    Ridenome margučius. Šventė buvo nuostabi!
Vaizdas
  Su Šv. Velykomis  į  Žem ę  sugr į žta pavasariška šiluma ir šviesa, užgimsta nauja gyvyb ė . Prailgintos dienos grup ė s vaiku č iai  vis ą savaitę prieš Velykas ruošiasi šventei. Laisvalaikiu  steb ėjo , pamėgdžiojo  balsus ir   pieš ė   parskrendan č ius paukštelius. Įvairiomis technikomis    margino kiaušinius. Šv. Velyk ų  proga ruošiasi  vaidinti pasak ą  " Zuikis Puikis". Mus visada lydi gera nuotaika ir nuoširdus bendravimas.