Pranešimai

Rodomi įrašai nuo balandis, 2022
Vaizdas
                                                       Velykų  belaukiant.      Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią šventę -   Velykas. Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos suteikė balandžio 14 d. organizuota   Velykinė popietė. Suvaidinome pasaką " Zuikis Puikis".   Šokome,   trypėme linksmai!    Ridenome margučius. Šventė buvo nuostabi!
Vaizdas
  Su Šv. Velykomis  į  Žem ę  sugr į žta pavasariška šiluma ir šviesa, užgimsta nauja gyvyb ė . Prailgintos dienos grup ė s vaiku č iai  vis ą savaitę prieš Velykas ruošiasi šventei. Laisvalaikiu  steb ėjo , pamėgdžiojo  balsus ir   pieš ė   parskrendan č ius paukštelius. Įvairiomis technikomis    margino kiaušinius. Šv. Velyk ų  proga ruošiasi  vaidinti pasak ą  " Zuikis Puikis". Mus visada lydi gera nuotaika ir nuoširdus bendravimas.