Pranešimai

Vaizdas
                                                       Velykų  belaukiant.      Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią šventę -   Velykas. Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos suteikė balandžio 14 d. organizuota   Velykinė popietė. Suvaidinome pasaką " Zuikis Puikis".   Šokome,   trypėme linksmai!    Ridenome margučius. Šventė buvo nuostabi!
Vaizdas
  Su Šv. Velykomis  į  Žem ę  sugr į žta pavasariška šiluma ir šviesa, užgimsta nauja gyvyb ė . Prailgintos dienos grup ė s vaiku č iai  vis ą savaitę prieš Velykas ruošiasi šventei. Laisvalaikiu  steb ėjo , pamėgdžiojo  balsus ir   pieš ė   parskrendan č ius paukštelius. Įvairiomis technikomis    margino kiaušinius. Šv. Velyk ų  proga ruošiasi  vaidinti pasak ą  " Zuikis Puikis". Mus visada lydi gera nuotaika ir nuoširdus bendravimas.
Vaizdas
  Gruodis toks ypatingas metas, kada visi skubame ir nekantriai skaičiuojame iki Šv. Kalėdų likusias dienas. Šventiškai nusiteikusius vaikučius gruodžio 16 dieną   sutikome ir  pailgintos mokymosi dienos grupėje Visi su nekantrumu laukė  Kalėdinės ,, Beždžioniukų diskotekos“ Šventinį auklėtojos Linos  sveikinimą sekė  dainų ir šokių kupina popietė. Vaikai linksminosi, vaišinosi savo  atsineštomis  vaišėmis , šoko ir dainavo
Vaizdas
  Kalėdos jau ne už kalnų! Ir mūsų Gimnazijos  pailgintos  mokymosi dienos grupės mokiniai užsikrėtė šventine nuotaika ir atidarė ,,Kalėdų  dirbtuves".  Mokytojos ir mokiniai labai kūrybingai bei išradingai puošė  savo klases.  Kiekvieną dieną  visus atėjusius į  pailgintos dienos grupę  pasitinka Kalėdų seneliai, nykštukai, elfai, seniai besmegeniai. Ir nuostabios Kalėdinės eglutės. 
Vaizdas
                               Pasakų   skrynią atvėrus Pasakos patraukia vaikų dėmesį, sužadindamos jų smalsumą, vaizduotę. Padeda vaikams suprasti juos kamuojančias problemas ir parodo, kaip būtų galima jas išspręsti. Tačiau svarbiausia, kad pasakos suteikia tikėjimą ir viltį, kad kovojantis už gėrį žmogus, įveikęs daug pavojų, galų gale pasiekia pergalę. VDM mokinukus aplankė pasakų tetulė. Vaikai   atidžiai klausėsi sekamos pasakos, noriai   atsakinėjo į klausimus . Pasakojo savo sukurtas pasakas.
Vaizdas
            V os tik įpusėjus rudens sezonui, visus  P D G mokinius  pakvietėme dalyvauti       „Stebuklai iš rudens gėrybių“.                       Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą. 1-4 klasių mokiniai ir auklėtojos , darydami įvairius darbelius iš vaisių, daržovių ir kitų rudens gėrybių, nustebino visus savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu. Parodėlė patraukė daugelio dėmesį, kadangi kiekvienas darbelis buvo savaip gražus ir įdomus. Rudeniniai stebuklai pasakiškai papuošė  PDG klasę.          V
Vaizdas
Rudens lapelio  žalio, Saulutės šilumos, Gyvenime tiesaus kelelio, Mamytės šypsenos, Beauštančio laimingo ryto, Gerų draugų šalia, Ir visko, ko širdelė geidžia Gimimo dienos proga linkime JOKŪBUI