Pranešimai

Vaizdas
Tolerancijos  diena Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos miestas. Pailgintos dienos grupės  mokiniai  piešė piešinius, darė koliažus, kūrė maketus tolerancijos miesto tema. Miestą, apie kurį svajoja, kuriame norėtų gyventi. Lapkričio 16-ąją, po  pamokų , vyko tolerancijos miesto atidarymas, kalbėtasi, kas yra tolerancija, išreikšta viltis, kad tolerantiški būsime ne vieną dieną, bet visus metus.  
 Pailgintos mokymosi dienos grupė                       darbo laikas  pirmadienį - penktadienį   12.30  -  16.30 
Vaizdas
                                                       Velykų  belaukiant.      Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią šventę -   Velykas. Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos suteikė balandžio 14 d. organizuota   Velykinė popietė. Suvaidinome pasaką " Zuikis Puikis".   Šokome,   trypėme linksmai!    Ridenome margučius. Šventė buvo nuostabi!
Vaizdas
  Su Šv. Velykomis  į  Žem ę  sugr į žta pavasariška šiluma ir šviesa, užgimsta nauja gyvyb ė . Prailgintos dienos grup ė s vaiku č iai  vis ą savaitę prieš Velykas ruošiasi šventei. Laisvalaikiu  steb ėjo , pamėgdžiojo  balsus ir   pieš ė   parskrendan č ius paukštelius. Įvairiomis technikomis    margino kiaušinius. Šv. Velyk ų  proga ruošiasi  vaidinti pasak ą  " Zuikis Puikis". Mus visada lydi gera nuotaika ir nuoširdus bendravimas.
Vaizdas
  Gruodis toks ypatingas metas, kada visi skubame ir nekantriai skaičiuojame iki Šv. Kalėdų likusias dienas. Šventiškai nusiteikusius vaikučius gruodžio 16 dieną   sutikome ir  pailgintos mokymosi dienos grupėje Visi su nekantrumu laukė  Kalėdinės ,, Beždžioniukų diskotekos“ Šventinį auklėtojos Linos  sveikinimą sekė  dainų ir šokių kupina popietė. Vaikai linksminosi, vaišinosi savo  atsineštomis  vaišėmis , šoko ir dainavo
Vaizdas
  Kalėdos jau ne už kalnų! Ir mūsų Gimnazijos  pailgintos  mokymosi dienos grupės mokiniai užsikrėtė šventine nuotaika ir atidarė ,,Kalėdų  dirbtuves".  Mokytojos ir mokiniai labai kūrybingai bei išradingai puošė  savo klases.  Kiekvieną dieną  visus atėjusius į  pailgintos dienos grupę  pasitinka Kalėdų seneliai, nykštukai, elfai, seniai besmegeniai. Ir nuostabios Kalėdinės eglutės. 
Vaizdas
                               Pasakų   skrynią atvėrus Pasakos patraukia vaikų dėmesį, sužadindamos jų smalsumą, vaizduotę. Padeda vaikams suprasti juos kamuojančias problemas ir parodo, kaip būtų galima jas išspręsti. Tačiau svarbiausia, kad pasakos suteikia tikėjimą ir viltį, kad kovojantis už gėrį žmogus, įveikęs daug pavojų, galų gale pasiekia pergalę. VDM mokinukus aplankė pasakų tetulė. Vaikai   atidžiai klausėsi sekamos pasakos, noriai   atsakinėjo į klausimus . Pasakojo savo sukurtas pasakas.